Acte necesare pentru înscriere auto

– copie contract vânzare cumpărare sau factura (dovada dobândirii mijlocului de transport)
– copie carte de identitate a mijlocului de transport
– copie carte identitate/ buletin de identitate proprietar
– dosar cu șină

 Acte necesare pentru radiere auto

– copie contract vânzare –cumpărare sau factura (dovada înstrăinării mijlocului de transport)
– fișa de înmatriculare

            Menționăm că pentru eliberarea certificatului fiscal, necesar la radierea mijlocului de transport este obligatorie, conform art.113 din O.G. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale.