Strategia Națională Anticorupție a Comunei Bezdead 2021-2025

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor strategiei din Comuna Bezdead

Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere ale Comunei Bezdead

Registrul riscurilor potențiale de corupție din Comuna Bezdead

Dispoziția privind adoptarea Declarației privind asumarea Agendei de integritate și aprobarea Planului de Integritate, aferente Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul strategic 2021-2025: Bezdead, DP nr. 77 din 24.03.2022

Declarației privind asumarea Agendei de integritate organizațională ăn coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025: Bezdead, Anexa nr. 1 la DP nr. 77 din 24.03.2022 

Planul de Integritate al Comunei Bezdead, aferent Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025: Bezdead, Anexa nr. 2 la DP nr. 77 din 24.03.2022