Proiect de hotărâre nr. 97 2020 privind modificarea H.C.L. nr. 87/23.11.2020 privind aprobarea valorificării masei lemnoase

Proiect de hotărâre nr. 96 2020 privind scoaterea la licitatie publică în vederea vânzării a terenului în suprafață de 15083 mp,

Proiect de hotărâre nr. 95 2020 privind prelungirea conductei de alimentare cu apă

Proiect de hotărâre nr. 94 2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare

Proiect de hotărâre nr. 93 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 92 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 91 2020 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente TIC”

Proiect de hotărâre nr. 90 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 89 2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Bezdead nr. 105 din 16.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 88 2020 privind desemnarea persoanei responsabile pentru derularea operațiunilor cu privire la datoriă publică locală

Proiect de hotărâre nr. 87 2020 privind aprobarea valorificării masei lemnoase

Proiect de hotărâre nr. 86 2020 privind desemnarea reprezenţantilor Consiliului local Bezdead în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale

Proiect de hotărâre nr. 85 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Bezdead în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a Şcolii Gimnaziale

Proiect de hotărâre nr. 84 2020 privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul local Bezdead si Societatea Nationala Crucea Rosie din Romania, filiala Dambovita

Proiect de hotărâre nr. 83 2020 privind darea in administrare a unor bunuri imobile

Proiect de hotărâre nr. 82 2020 privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. Bezdead in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita

Proiect de hotărâre nr. 81 2020 privind aprobarea proiectului de rețea școlară

Proiect de hotărâre nr. 80 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înființare dispensar”

Proiect de hotărâre nr. 79 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  ,,Înființare dispensar”

Proiect de hotărâre nr. 78 2020 privind actualizarea statutului comunei Bezdead

Proiect de hotărâre nr. 77 2020 privind validarea Dispozitiei nr. 215/10.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 73 2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public

Proiect de hotărâre nr. 71 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 70 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 69 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL

Proiect de hotărâre nr. 68 2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat

Proiect de hotărâre nr. 67 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 66 2020 privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea comunei Bezdead prin Consiliului local Bezdead cu judetul Dambovita

Proiect de hotărâre nr. 65 2020 privind efectuarea lucrarilor de reparatie pe drumul public

Proiect de hotărâre nr. 64/2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Proiect de hotărâre nr. 63 2020 privind aprobarea contractarii unui expert topograf

Proiect de hotărâre nr. 62 2020 privind închirierea terenului in suprafata de 15083 mp

Proiect de hotărâre nr. 61 2020 privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii a terenului

Proiect de hotărâre nr. 60 2020 privind aprobarea Regulamentului propriu privind vanzarea prin licitatie publica

a bunurilor imobile

Proiect de hotărâre nr. 59 2020 privind execuția bugetelor pe secțiuni la data de 30.06.2020

Proiect de hotărâre nr. 58 2020 privind validarea Dispoziției nr. 133/15.07.2020

Proiect de hotărâre nr. 57 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bezdead nr. 106 / 16.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 56 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bezdead nr. 35 / 18.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 55 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 54 2020 privind Participarea la  Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Proiect de hotărâre nr. 52 2020 privind aprobarea programului de salubrizare

Proiect de hotărâre nr. 51 2020 privind stabilirea situatiilor deosebite, pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta

Proiect de hotărâre nr. 50 2020 privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii

Proiect de hotărâre nr. 49 2020 privind însușirea raportului de evaluare al terenului

Proiect de hotărâre nr. 48 2020 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol

Proiect de hotărâre nr. 47 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Proiect de hotărâre nr. 46 2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri

Proiect de hotărâre nr. 45 2020 privind înregistrarea Primăriei Bezdead în Sistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor

Proiect de hotărâre nr. 44 2020 privind aprobarea Contractelor încheiate

Proiect de hotărâre nr. 43 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înființare dispensar”

Proiect de hotărâre nr. 42 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL

Proiect de hotărâre nr. 41 2020 privind oportunitatea demarării procedurilor de accesare de fonduri nerambursabile

Proiect de hotărâre nr. 40 2020 privind oportunitatea demarării procedurilor de scoatere la licitație publică în vederea vânzării a terenului

Proiect de hotărâre nr. 39 2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

Proiect de hotărâre nr. 38 2020 privind procurarea de echipamente informatice cu conectare la internet (tablete)

Proiect de hotărâre nr. 37 2020 privind aprobarea contului de incheierea a exercitiului bugetar pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 36/2020 privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din 30.04.2020 si 18.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 35 2020 privind aprobarea proiectului REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL PUCIOASA ȘI ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA

Proiect de hotărâre nr. 34 2020 privind aprobarea înființării ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (ADI) TRANSPORT PUBLIC ZONA PUCIOASA

Proiect de hotărâre nr. 33 2020 privind alocarea sumei de 7000 lei Parohiei II Bezdead

Proiect de hotărâre nr. 32 2020 privind aprobarea situației economico-financiare a societății PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD S.R.L. pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 31 2020 privind validarea Dispoziției nr. 102/2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 și validarea Dispoziției nr. 107/2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 30 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Proiect de hotărâre nr. 29/2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 31.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 27 2020 privind alocarea sumei de 30000 lei din bugetul local pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, în contextul răspândirii infecției cu COVID-19

Proiect de hotărâre nr. 26/2020 privind aprobarea proceselor verbal ale ședințelor din 14.02.2020 și 20.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 25 2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare, în situații excepționale, a ședințelor comisiilor de specialitate și a ședințelor Consiului Local

Proiect de hotărâre nr. 24 2020 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 23 2020 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 22 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea uliței Mihăiescu”

Proiect de hotărâre nr. 21 2020 privind modificarea H.C.L. nr. 55/09.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 20 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al PRESTARI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL

Proiect de hotărâre nr. 19 2020 privind aprobarea Bugetului Împrumuturilor Interne pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 18 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 17/2020 privind aprobarea PV al ședinței din 30.01.2020

Proiect de hotărâre nr. 16 2020 privind aprobarea Listei de suplimentare pentru beneficiarii de ajutoare  din stocul rămas nedistribuit prin implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2019/2021

Proiect de hotărâre nr. 15 2020 privind aprobarea lucrărilor de reparare a drumurilor  (ulițe) locale (Frățiloiu, Filipești, Crăciun, Coporod, Valea Leurzii, Dinu)

Proiect de hotărâre nr. 14 2020  privind aprobarea Contractului de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare

Proiect de hotărâre nr. 13 2020 privind acordarea unei cantități de 18 mc lemn rotund din specia anin negru, pentru construirea unei stâne în punctul ,,Belciuga”

Proiect de hotărâre nr. 12 2020 privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a terenului în suprafață de 104 mp.

Proiect de hotărâre nr. 11 2020 privind vânzarea directă a cantității de 400 mc. masă lemnoasă către populație

Proiect de hotărâre nr. 10 2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va exploata din pădurea și pășunea împădurită în anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 9 2020 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale al secretarului general pentru anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 8 2020 privind aprobarea Strategiei și Programului anual de achiziții pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 7 2020 privind oportunitatea reabilitării, modernizării și dotării Dispensarului din Bezdead, punct „Râmata”

Proiect de hotărâre nr. 6 2020 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

Proiect de hotărâre nr. 5 2020 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 4 2020 privind aprobarea numărului de asistenți personali și de indemnizații pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 3 2020 privind validarea Dispoziției primarului nr. 305/23.12.2019

Proiect de hotărâre nr. 2 2020 privind stabilirea salariilor de bază

Proiect de hotărâre nr. 1/2020 privind aprobarea PV al ședinței din 19.12.2019