RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI SI AL ADMINISTRATIEI