Primăria comunei Bezdead este membră în Asociația Comunelor din România și implicit parteneră în proiectul „FII CALIFICAT PENTRU VIITOR!”, proiect implementat de această asociație în colaborare cu Agroserv Management. Proiectul se derulează în perioda aprilie 2014 – septembrie 2015 prin Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei, compartiment reprezentat de doamnele Coman Liliana și Negrilă Alexandra Ramona.

Doamna consilier Coman Liliana alături de domnul Negrea Octavian Ștefan mulțumește persoanelor interesate de un loc de muncă pentru prezență, invitându-i totodată spre dezvoltare profesională prin multitudinea de cursuri ce se vor derula prin acest proiect.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din regiunile Sud-Muntenia, Centru și București-Ilfov prin promovarea activităților non-agricole.

Prin proiect se urmărește crearea unei rețele de Centre de dezvoltare profesională inter-rurală – CDPI care să asigure creșterea nivelului de orientare și performanță profesională a persoanelor din mediul rural cu rol integrator între agenții economici activi pe piața locală a muncii și persoanele neocupate din mediul rural.

Promovarea unor programe inovative de dobândire a competențelor informatice, orientare profesională, consiliere, mediere, calificare/recalificare în ocupații non-agricole, corelate cu cerințele de competitivitate și nevoile unei piețe dinamice a muncii va determina obținerea competențelor profesionale adecvate pentru persoanele din mediul rural, creșterea adaptabilității acestora și a șanselor de inserție pe piața muncii.

Persoanele selectate pe criterii specifice în funcție de pregătirea profesională, motivația personală, capacitatea de înțelegere și însușire a cunoștințelor, mobilitatea și flexibilitatea în practicarea unei ocupații, vor participa la cursuri de formare pentru ocupații în domeniul serviciilor turistice și casnice (bucătar, ospătar, lucrător în construcții, îngrijitor copii, baby-sitter, îngrijitor bătrâni la domiciliu etc.).

Activitatea de evaluare a cunoștințelor dobândite pe alte căi decât cele formale va permite persoanelor care au aptitudini pentru diferite ocupații non-agricole să obțină certificate de recunoaștere a acestor competențe, care să le faciliteze ulterior accesul pe piața muncii.

Impactul proiectului. Pe termen lung, activitățile proiectului urmăresc scoaterea din inactivitate a unui număr important de persoane, schimbarea percepțiilor și mentalităților referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții, necesitatea și avantajele dobândirii unei calificări.

IMAGINI EVENIMENT:HPIM0592 HPIM0593 HPIM0595 HPIM0596