“Desfiintare partiala, extindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala „Grigore Radulescu” din comuna Bezdead, judetul Dambovita”  


Titlu proiect: “Desfiintare partiala, extindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala „Grigore Radulescu” din comuna Bezdead, judetul Dambovita” 
Numele Beneficiarului: UAT COMUNA BEZDEAD
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu
Autoritatea de Management: „MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI”
Organismul Intermediar: „Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”
Valoarea totală a proiectului este de 13.105.196,20 lei, din care finanţare nerambursabila in suma maxima de 9.269.227,45 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR (85,00%) in valoare de 7.878.843,33 lei și din bugetul național (13,00%) in valoare de 1.204.999,57 lei), valoarea cofinatarii eligibile a beneficiarului in suma de 185.384,55 lei, iar valoarea neeligibilă 3.835.968,75  lei.
Obiectivul general al proiectului: îl constituie cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, prin constructia/ reabilitarea/ modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I-VIII), a Scolii nr. 1 „Grigore Radulescu” din com. Bezdead, judetul Dambovita.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Reabilitare scoala existenta.
  • Extinderea scolii – printr-un corp de cladire P+2E. Toate obiectivele specifice vor fi dotate corespunzator.
  • Sala multifunctionala (sala activitati sportive) – construirea unei sali multifunctionale cu destinatia de sala de sport si sala de festivitati scolare.
  • Loc de joaca – amenajarea unui loc de joaca recreativ pentru elevi.
  • Imprejmuire
  • Desfiintare anexe – ca urmare a faptului ca nu sunt corespunzatoare din punct de vedere structural si estetic.

Rezultatele obținute la finalizarea implementării proiectului:

  • Reabilitarea si modernizarea scolii existente.
  • Extinderea scolii existente marind capacitatea scolii cu 1 sala de clasa, 4 laboratoare si o biblioteca/mediateca.
  • Construirea unei sali multifunctionale in care vor fi desfasurate activitati sportive.
  • Amenajarea la exterior a unui loc de joaca pentru copii, dotat cu obiecte de joaca pentru exterior.

Durata implementare: 78 luni (intre 15.07.2016 si 31.12.2022)
Locul de implementare:  Dambovita, comuna. Bezdead, str. DJ 710, numar cadastral 71056.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


regio.adrmuntenia.rofacebook.com/adrsudmuntenia  |  www.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofocoală a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.