Grupul de Acțiune Locală „BUCEGI – LEAOTA” își desfășoară activitatea pe raza teritorială a comunelor Moroieni, Pietroșița, Buciumeni, Bezdead, Runcu, Moțăieni și orașului Fieni din județul Dâmbovița, Regiunea Sud-Muntenia.

Doamna primar Teodora Anghelescu alături de domnii Iordănescu Laurențiu-director executiv GAL „BUCEGI-lEAOTA”, Dobra Petruța, Nistor Petrică și Sandu Florin mulțumește persoanelor interesate de strategiile de dezvoltare locală, invitându-i totodată să depună proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

A fost prezentat stadiul implementării Planului de  dezvoltare locală la data de 31.08.2014, fondurile accesate și contractate la nivelul SECTORULUI PUBLIC precum și fonduri accesate și contractate la nivelul SECTORULUI PRIVAT.

Printre cele 9 proiecte finanțate, promovate de instituțiile publice, respectiv primăriile și consiliile locale din teritoriul GAL, sunt și 2 proiecte ale primăriei și consiliului local Bezdead, astfel:

– Modernizare uliță Scobea; valoare eligibilă nerambursabilă: 97.989 euro.

– Reabilitare spațiu public de recreere și sport în comuna Bezdead, județul Dâmbovița; valoare eligibilă nerambursabilă: 97.875 euro.

Informații suplimentare se pot obține de pe site-urile www.apdrp.ro , www.madr.ro , www.bucegileaota.ro și de la sediul GAL Bucegi-Leaota, com. Buciumeni, sat Buciumeni, nr. 297, cod poștal137065, jud. Dâmbovița.

IMAGINI EVENIMENT:

HPIM0605  HPIM0601 HPIM0596HPIM0613