DECLARAȚII DE AVERE – începând cu anul 2021

DECLARAȚII DE INTERESE – începând cu anul 2021

PROGRAM AUDIENTE

STATUTUL COMUNEI 31 08 2021 cf. Bezdead, HCL 49 din 31.08.2021

ORGANIGRAMA cf. Bezdead, HCL 12 din 15.02.2021

ROF 1

ROF 2

ROF 3

ROF 4

ROF 5

ROF 6

REGULAMENT DE APLICARE A O.G. 21/2002 PRIVIND NORMELE DE GOSPODARIRE COMUNALA, APROBATA PRIN LEGEA NR. 515/2002

STATUT COMUNA cf. Bezdead-HCL-78-din-23.11.2020

ROI 1

ROI 2