Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2668 din 11 iunie 2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (Monitorul Oficial nr. 527 din 19 iunie 2020) – OPANAF 2668

2. Comunicat MFP – Comunicat MFP