Va rugam nu mai depozitati resturi vegetale in pubele, deoarece conform art 9, lit p) din OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, revine unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa-caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv „ o contributie de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrative-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrative-teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipal eliminate prin depozitare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea efetiv depozitata si cantitatea reprezentand 85% din cea depozitata in anul anterior.”