DA DI ANGHELESCU TEODORA

DA DI BĂDOIU ADRIAN

DA DI BĂDOIU IONAȘ

DA DI COJANU ION

DA DI DOBRE IOANA-MARIANA

DA DI DROSU ION

DA DI IORDĂNESCU MIHAI

DA DI IRIMINESCU VALENTIN-MIHAIL

DA DI MORTOIU MARIA-IZABELA

DA DI NEAGOIE PETRE

DA DI NEDELCU VICTOR

DA DI NEGREA ADRIAN

DA DI PINȚOIU VIOREL

DA DI POROJAN ROXANA

DA DI SORESCU FLORIAN

DA DI TATU MARIANA-VALENTINA

DA DI TATU ROBERT-MARIUS

DA DI VLAD ROMULUS

PV desemnare presedinti si loctiitori sectii de vot

PV tragere la sorti

PV completare birou

PV definitivare candidaturi

PROPUNERE CANDIDATURA CL PRO

PROPUNERE CANDIDATURA PRIMAR PRO

H BEC NR. 27

H BEC NR. 26

PROPUNERE CANDIDATURA CL USR

PROPUNERE CANDIDATURA PRIMAR USR

H BEC NR. 23

H BEC NR. 22

PROPUNERE CANDIDATURA CL PNL

PROPUNERE CANDIDATURA PRIMAR PNL

H BEC NR. 18

H BEC NR. 17

PROPUNERE CANDIDATURA CL PSD

PROPUNERE CANDIDATURA PRIMAR PSD

H BEC NR. 14

H BEC NR. 13

H BEC NR. 1

nr alegatori

progr BEC

PV completare BEC